Hoe schakel je een erfrecht advocaat in?

Vanaf het moment dat een dierbare overlijdt, breekt er een periode vol emoties aan. Naast het verdriet moeten er ook een heleboel praktische zaken geregeld worden. Familieleden moeten onderling bijvoorbeeld beslissen over de verdeling van de erfenis. Soms kunnen er onenigheden ontstaan, die in bepaalde gevallen leiden tot het inschakelen van een erfrecht advocaat.

Hoog oplopende conflicten

Wanneer een dierbare is overleden, verwerkt iedereen zijn of haar verdriet op een eigen manier. De emoties kunnen daardoor hoog oplopen, en de samenwerking tussen familieleden gaat niet altijd zoals gewenst. Het verdelen van de erfenis kan een bron van conflict worden. Soms konden familieleden al voor het overlijden van hun dierbare niet met elkaar overweg. Door de erfenis zijn ze echter tot elkaar veroordeeld. Hulp van een erfrecht advocaat kan leiden tot een juiste en snelle afwikkeling van de zaak.

Hulp van een erfrecht advocaat

Bij de escalatie van een familieconflict kan de rechter wellicht uitkomst bieden. Het is daarbij verstandig om de hulp in te roepen van een erfrecht advocaat, die werkt op een advocatenkantoor. Met zijn of haar expertise op het gebied van erfenissen staat hij je met raad en daad bij. Erfrecht lijkt in eerste instantie voornamelijk het werk van de notaris. Bij geschillen rondom het nalatenschap zijn erfrecht advocaten echter onmisbaar. Vooral wanneer er sprake is van grote erfenissen begeleiden zij zowel erfgenamen als executeurs en schuldeisers in het rechtbank proces.

Verdeling van de erfenis

Wat betreft de verdeling van de erfenis stelt de wet dat erfgenamen bij conflicten een kantonrechter kunnen inschakelen. Bij onroerende zaken als een woning of een stuk grond schakelt de kantonrechter vaak ook een taxateur in. Die stelt de waarde van bezettingen vast. De kantonrechter beslist uiteindelijk of iedere erfgenaam een deel van de erfenis krijgt. Soms is er sprake van ‘overbedeling’. Dit houdt in dat één van de erfgenamen het grootste deel van de erfenis in handen krijgt.

Bezittingen verkopen

Een andere optie is om de bezettingen te verkopen, en de netto opbrengst te verdelen onder de erfgenamen. Zo kan ieder familielid weer zijn eigen weg vervolgen. In tegenstelling tot erfgenamen kan een advocaat of rechter een rationele beslissing nemen over het nalatenschap. De rechter beslist aan de hand van de argumenten van de advocaat en erfgenaam wie het meeste in zijn recht staat.

Bemiddeling door mediator

Een rechtszaak en het inhuren van een erfrecht advocaat is echter een lang en kostbaar proces. Het kan soms wel maanden in beslag nemen. Om dit te voorkomen kun je alternatieven overwegen. Zo maken sommige families gebruik van bemiddeling, ook wel ‘mediation’ genoemd. Hierbij spreekt een onpartijdig tussenpersoon, de ‘mediator’, met alle familieleden. Alle erfgenamen moeten uiteraard wel bereid zijn om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Ze moeten openstaan voor een oplossing, met behulp van een mediator.

Communicatie is de sleutel

Soms praat een mediator eerst met een familielid, en dan met de rest. Vervolgens gaan de mediator en familie samen op zoek naar een oplossing voor het probleem. Het gaat er daarbij om dat je met elkaar communiceert, en een compromis probeert te vinden. Een mediator probeert familieleden luisteren naar elkaars belangen, en voor elkaar openstaan. Iedereen krijgt uiteindelijk een deel van de erfenis waar hij of zij tevreden mee is. De oplossing wordt vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here