Alles wat je moet weten over financiën

De financiële sector maakt deel uit van onze economie. Het draagt in belangrijke mate bij aan onze welvaart. Maar financiën is een veelomvattend begrip. Wat is het nu eigenlijk? In dit artikel leggen we het je graag uit.

Wat betekent de term financiën?

Financiën is het proces van beheer en controle van de financiële middelen van een entiteit. De term wordt in veel verschillende contexten gebruikt, onder meer in de economie, het bedrijfsleven, de boekhouding, investeringen en bij de overheid. Financiën kunnen worden gedefinieerd als het beheer van de middelen van een onderneming, met inbegrip van contanten, beleggingen, vorderingen en voorraden.

Wat is het belang van financiën?

Veel mensen die in de financiële wereld werken, zijn hoog opgeleide professionals. Zij hebben meestal een diploma in economie, bedrijfskunde of boekhouding. Deze mensen verdienen meestal een hoog salaris en hebben veel verantwoordelijkheid. De laatste jaren is het belang van financiën toegenomen. Meer en meer bedrijven merken dat zij geld nodig hebben om doeltreffend te kunnen werken. Veel kleine bedrijven kunnen geen lening krijgen omdat ze niet genoeg onderpand hebben om de lening te dekken.

Beschikbaarheid kapitaal voor bedrijven

De beschikbaarheid van kapitaal is vooral belangrijk voor kleine bedrijven. Kleine ondernemingen zijn vaak afhankelijk van persoonlijke spaartegoeden en creditcards om hun activiteiten te financieren. Als een klein bedrijf geen lening kan krijgen, zal het misschien niet overleven.

Wat is de meest belangrijke functie van financiën?

De belangrijkste functie van financiën is het verschaffen van middelen aan de onderneming om haar activiteiten voort te zetten. Om dit te doen moeten bedrijven kapitaal aantrekken uit verschillende bronnen.

Wat zijn financieringsbronnen?

Financieringsbronnen hebben betrekking op geld. De drie belangrijkste financieringsbronnen zijn vreemd vermogen, eigen vermogen en risicokapitaal. Schuld verwijst naar een lening die een bedrijf aangaat bij een financiële instelling zoals een bank of een kredietunie. Aandelenkapitaal verwijst naar het eigendom van een bedrijf door een of meer personen of organisaties. Durfkapitaal verwijst naar financiering door particuliere investeerders voor nieuwe of uitbreidende bedrijven.

Leveraged buy-out

Wanneer een bedrijf geld wil aantrekken, zal het vaak een combinatie van bovengenoemde bronnen gebruiken. Een bedrijf kan bijvoorbeeld besluiten geld te lenen van een bank en aandelen te verkopen om extra fondsen te werven. Dit wordt een leveraged buy-out genoemd.

Wanneer is een bedrijf financieel succesvol?

Een bedrijf dat met succes geld heeft weten in te zamelen uit bovengenoemde bronnen, wordt goed gefinancierd genoemd. Veel succesvolle bedrijven hebben genoeg geld bijeen kunnen brengen om overnames te doen, dividenden uit te keren en hun activiteiten uit te breiden.

Welke factoren zijn van invloed op het succes van een bedrijf?

Niet alle bedrijven zijn echter goed gefinancierd. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de vraag of een bedrijf genoeg geld bijeen kan brengen om zichzelf in stand te houden. Deze factoren zijn onder meer de omvang van het bedrijf, de bedrijfstak waarin het actief is, het groeitempo van het bedrijf en de financiële kracht van de concurrenten van het bedrijf.

Rol van leverage

De hoeveelheid geld die een onderneming kan inzamelen hangt af van hoeveel zij nodig heeft en hoe bereid de markt is om het te geven. Het vermogen van een bedrijf om fondsen te werven wordt ook beïnvloed door de hoeveelheid leverage (het gebruik van geleend geld) die het gebruikt. Wanneer een onderneming te veel hefboomfinanciering gebruikt, kan zij tot de conclusie komen dat zij de nodige middelen niet tegen een redelijke rente kan verkrijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here